Wymiana środków pieniężnych na środki produkcji

 
 

Kuch okrężny środków przedsiębiorstw socjalistycznych, nazywany cyklem obrotowym, rozpoczyna się od pieniężnej formy wartości (P wynika to z towarowej formy środków produkcji. Stąd materialne wyposażenie przedsiębiorstwa, niezbędne dla zapoczątkowania produkcji, wymaga przekazania do jego dyspozycji środków pieniężnych, pozwalających dokonać zakupu środków produkcji.

Wymiana środków pieniężnych na środki produkcji (T (środki pracy i przedmioty pracy) stanowi pierwszą fazę ruchu okrężnego środków przedsiębiorstwa.

Druga faza ruchu okrężnego środków przedsiębiorstwa odbywa się w sferze produkcji, do której przechodzą ze sfery cyrkulacji zakupione przez przedsiębiorstwo środki produkcji. Tym samym środki przedsiębiorstwa zmieniają towarową formę wartości w formę produkcyjną (Pr. W tej fazie powstaje nowy produkt. Następuje to w drodze połączenia środków produkcji z nakładami pracy żywej. W rezultacie oznacza to przekształcenie wartości środków przedsiębiorstwa z formy produkcyjnej w formę towarową. Inaczej mówiąc, zmaterializowane w wyrobach (produkcji) gotowe środki przedsiębiorstwa opuszczają sferę produkcji i przechodzą do sfery cyrkulacji (T. Symbol (Ti oznacza wyroby gotowe, których wartość jest wyższa od wartości zużytych środków produkcji o nakłady pracy żywej, a więc siły roboczej. A zatem procesowi produkcji towarzyszy proces odtworzenia i pomnożenia wartości.