Podział środków pieniężnych

 
 

Trzecia faza ruchu okrężnego środków przedsiębiorstwa dokonuje się ponownie w sferze cyrkulacji. Mianowicie w rezul- tacie sprzedaży wyrobów gotowych (w przedsiębiorstwie budowlanym produkcji zakończonej) następuje przemiana towarowej formy wartości środków przedsiębiorstwa w pieniężną formę wartości (P). Jest to faza zbytu, sprzedaży. Gdy środki przedsiębiorstwa uzyskują pieniężną formę wartości (dokonuje się to w momencie, gdy przedsiębiorstwo zainkasuje swoją należność za sprzedaną produkcję, wyrób, usługi), rozpoczyna się w przedsiębiorstwie proces podziału. Z osiągniętych przychodów pieniężnych ze sprzedaży wycofuje się środki pieniężne niezbędne na odtworzenie zużytych środków produkcji: na zakup przedmiotów pracy i odnowę środków trwałych, której wyrazem jest fundusz amortyzacyjny (fundusz na odtworzenie). Pozostała część przychodów stanowi pieniężny wyraz produkcji czystej przedsiębiorstwa, z której wydziela się środki pieniężne na płace, reszta zaś stanowi akumulację pieniężną przedsiębiorstwa. Dalszy podział akumulacji pieniężnej następuje pomiędzy fundusze scentralizowane społeczeństwa i fundusze zdecentralizowane przedsiębiorstwa. W ten sposób uzyskując dodatkowe środki pieniężne do obrotu przedsiębiorstwo może przeprowadzić rozszerzoną reprodukcję środków produkcji, czyli powiększyć je o zakup dodatkowych - poza prostym odtworzeniem - środków i przedmiotów pracy.

Podział środków pieniężnych pozwala na ponowienie ruchu okrężnego środków: drogą przeznaczenia na zakup środków produkcji, tak z funduszu na odtworzenie, jak i zdecentralizowanych funduszów przedsiębiorstwa, jak wreszcie nowych środków pieniężnych, które mogą być przydzielone (w formie redystrybucji) z funduszów scentralizowanych (np. z budżetu państwa). Tak więc przez włączenie do obrotu nowych środków pieniężnych następuje rozszerzenie skali produkcji przedsiębiorstwa. Oznacza to zapoczątkowanie nowego cyklu ruchu okrężnego nazywanego obrotem.