ZAOPATRZENIE I GOSPODARKA MATERIAŁOWA

 
 

Wartość materiałów objęta jest wynagrodzeniem za wykonane roboty, a więc wchodzi w skład wartości produkcji. Natomiast przy pracach montażowych przedsiębiorstwo pobiera wynagrodzenie tylko za te prace, gdyż maszyny i urządzenia - stanowiące przedmiot montażu - dostarczane są na rachunek zamawiającego (inwestora). cji w toku. Stąd zaopatrzenie i gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie budowlanym obejmuje swym zasięgiem ogromne ilości (i wartości) różnego rodzaju materiałów. Są one przy tym w większości przestrzenne i z reguły ciężkie, toteż ich przemieszczanie powoduje znaczne koszty transportu.

Również zużycie materiałów w istotny sposób decyduje o poziomie kosztów produkcji w zależności od jej rodzaju i struktury technicznej udział zużycia materiałów wynosi od 30 do 70% całości kosztów produkcji podstawowej.

Już z tego krótkiego obrazu wynika, że racjonalna i oszczędna gospodarka materiałowa, zarówno gdy chodzi o zakupy, jak i zużycie stanowi ważny czynnik nie tylko w procesie realizacji zadań gospodarczych, lecz także wywiera doniosły wpływ na poziom kosztów własnych produkcji, a w rezultacie na wyniki ekonomiczno-finansowe przedsiębiorstwa.

Podstawowymi czynnikami, wywierającymi zasadniczy wpływ na zjawiska, o których mowa, są:

- postęp w dziedzinie rozwiązań projektowych inwestycji oraz rozwój uprzemysłowienia produkcji budowlanej

- prawidłowe zaopatrzenie przedsiębiorstwa w niezbędne ilości i asortymenty materiałów dobrej jakości, od czego zależy rytmiczny przebieg i pełne wykonywanie zadań gospodarczych ,

- odpowiedni wybór materiałów, w tej mierze największe oszczędności przynieść może zaopatrywanie się w materiały, których źródła lub wytwórnie znajdują się jak najbliżej placu budowy

- należyte przechowywanie materiałów7 i właściwe, a przede wszystkim oszczędne ich zużycie.