ZAOPATRZENIE I GOSPODARKA MATERIAŁOWA CZ. II

 
 

Rodzaje i ilości materiałów wynikają z dokumentacji inwestycyjnej (remontowej) i stanowią element kalkulacyjny projektu technicznego i kosztorysu. Niemniej wiele możliwości w zakresie racjonalnego i oszczędnego zastosowania materiałów wyłania się w procesie produkcji, na placu budowy. Na przykład jakościowo dobre materiały ścienne i stropowe zapewniają gładsze powierz-

Racjonalne postępowanie w tej mierze zależy przede wszystkim od pełnej i aktualnej informacji na temat istniejących zapasów oraz ich struktury, a także rozmiarów i struktury zapotrzebowania materiałowego na tle .przyszłych zadań produkcyjnych. chnie i pozwalają na zastosowanie cieńszych tynków lub warstw wyrównawczych. Staranne dozowanie zapraw i masy betonowej umożliwia oszczędzanie materiałów wiążących bez obniżania wartości użytkowych wykonanych elementów. Zakup szklą o wymiarach odpowiadających skrzydłom okiennym zmniejsza ilości odpadów. Należyte rozmieszczenie i sprawmy transport materiałów' eliminują, a co najmniej ograniczają wielokrotne ich przerzucanie z miejsce na miejsce, co zmniejsza straty (chociażby dla przykładu mniej będzie stłuczeń cegły). Również organizacja procesów produkcyjnych ma tu wielkie znaczenie przy źle zorganizowanych procesach występuje dużo odpadów7 i znaczna ilość braków-.