MECHANIZACJA I AUTOMATYZACJA CZ. II

 
 

Mechanizacja ma również decydujące znaczenie w robotach ziemnych, które podobnie jak transport są obecnie niemal w 100% zmechanizowane. Również inne roboty, wymagające znacznego wysiłku fizycznego, np. przygotowanie masy betonowej z. zapraw, cięcie i gięcie stali, kruszenie i przesiewanie kruszywa są w wysokim stopniu zmechanizowane.

Na budowie wykonuje się wiele robót, które wymagają wysiłku umysłowego, a niewielkiego wysiłku fizycznego. Jako przykład można podać przygotowanie zbrojenia, wykonywanie podłóg, okładzin, malowanie itp. Przy wykonywaniu tych robót stosowane są różnorodne zmechanizowane narzędzia i urządzenia usprawniające pracę, będące przeważnie rezultatem zastosowania pomysłów racjonalizatorkich. Wszelkie te narzędzia i urządzenia stanowią małą mechanizację budowy.

Jednakże najwyższą formą organizacji mechanizacji na budowie jest mechanizacja kompleksowa, prowadząca do zmechanizowania całego procesu produkcyjnego. W tym celu ustawia się maszyny wykonujące poszczególne operacje składowe tak, aby nie różniły się od siebie wydajnością. Doboru maszyn dokonuje się na podstawie wydajności maszyny wykonującej w procesie operację wiodącą (główną).

Przykładem mechanizacji kompleksowej może być sposób wykonania robót ziemnych za pomocą koparki. Operacją wiodącą jest tu odspajanie gruntu przez koparkę i ładowanie urobku na środki transportowe, Do wydajności koparki należy dostosować liczbę środków transportowych.

Zgodnie z zasobami mechanizacji kompleksowej odbywa się obecnie produkcja, transport i montaż budynków z elementów produkowanych metodą przemysłową w fabrykach domów.

Również przy realizacji budynków metodą monolityczną kompleksowa mechanizacja odgrywa obecnie decydującą rolę, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy mieszanka betonowa przygotowywana jest w specjalnej centralnej wytwórni i dostarczana na plac budowy betoniarką samojezdną. Mieszanka betonowa bezpośrednio z mieszalnika betoniarki podawana jest do pompy, która ją transportuje do miejsca wbudowania w budynku.