Efekty techniczne mechanizacji

 
 

Obecnie wprowadza się do budownictwa, w szerokim zakresie, automatyzację procesów roboczych. Polega ona na zastosowaniu maszyn nie wymagających sterowania nimi przez operatora. Jako przykład automatyzacji wymienić można urządzenie dozujące składniki mieszanki betonowej w centralnej wytwórni betonu. Jest to przykład automatyzacji częściowej, ponieważ tylko część operacji związanych z przygotowaniem masy betonowej (dozowanie składników) odbywa się automatycznie, zaś pozostała reszta jest wykonywana przez maszyny sterowane przez operatorów.

W odróżnieniu od automatyzacji częściowej, automatyzacja kompleksowa polega na wprowadzeniu do produkcji maszyn automatów i zharmonizowaniu ich pracy tak, że tworzą one kompleksowe linie automatyczne. Ten rodzaj automatyzacji me znalazł jeszcze zastosowania w produkcji budowlanej jest on już wprowadzany w przemyśle materiałów budowlanych.

Efekty techniczne mechanizacji wyrażają się zarówno w ujednoliceniu procesu produkcji, jak i w przyspieszeniu cyklu produkcyjnego (inwestycyjnego). Z kolei efekty ekonomiczne mechanizacji polegają na obniżce kosztów własnych produkcji przy jednoczesnej zmianie ich struktury.

Podobnie jak inne działy gospodarki, również i budownictwo przechodzi obecnie szeroko na stosowanie pakietyzacji i kon- teneryzacji materiałów i wyrobów. Na przykład jeśli zamiast dostawy na budowę pojedynczych okien, zostanie już u producenta stolarki ?tworzony zestaw transportowy (pakiet) to do jego załadunku, wyładunku i podania na miejsce wbudowania można zastosować sprzęt mechaniczny, a wobec tego zaoszczędzić pracę robotników transportowych. Rozwinięciem systemu pakietowego jest system kontenerowy. W budownictwie system kontenerowy jest szeroko stosowany przy transporcie elementów prefabrykowanych (np. w systemie „W-70”). Elementy w wytwórni są ładowane do specjalnego pojemnika (kontenera) w którym następnie są transportowane i składowane na budowie.