JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD BUDOWNICTWA CZ. II

 
 

Pod względem form własności jednostki gospodarcze zaliczone do działu „budownictwo” dzielą się na:

- 1) budownictwo uspołecznione:

- a) jednostki państwowe, obejmujące przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, samodzielne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego, przedsiębiorstwa geologiczne i geodezyjno-kartograficzne, biura i samodzielne pracownie projektów, samodzielne pracownie urbanistyczne i zespoły usług projektowych, jednostki nadzoru inwestycyjnego, zjednoczenia budownictwa i jednostki równorzędne,

- b) jednostki spółdzielcze, skupiające spółdzielnie pracy oraz zakłady będące na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, należące do' organizacji spółdzielczych,

- c) jednostki organizacji społecznych, obejmujące zakłady budowlano-montażowe będące na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym i należące do tych organizacji

- 2) budownictwo nie uspołecznione:

- a) prywatne przedsiębiorstwa budowlano-montażowe,

- b) prywatne rzemiosło budowlane.

W strukturze jednostek wchodzących w skład działu „budownictwo” ważne miejsce zajmują jednostki wykonujące roboty budowlano-montażowe. Wśród nich główną rolę odgrywają przedsiębiorstwa państwowe, które wykonują około 97% robót. Stąd też przedsiębiorstwom budowlanym , zwłaszcza w analizach pracy poszczególnych ogniw procesu inwestycyjnego, nadawano funkcję wiodącą, co niekiedy prowadziło do niewłaściwego wyważenia odpowiedzialności za przebieg i efekty działalności inwestycyjnej. Tymczasem wiadomo, że szczególne cechy produkcji budowlanej sprawiają, iż przedsiębiorstwa budowlane nie działają w izolacji od pozostałych uczestników procesu inwestycyjnego, zwłaszcza od biur projektów, dostawców maszyn i różnego rodzaju urządzeń związanych z budownictwem inwestycyjnym, jednostek nadzoru inwestycyjnego itp.