Roboty budowlano-montażowe

 
 

Roboty budowlano-montażowe mogą być wykonywane bądź przez wyspecjalizowane w tym zakresie przedsiębiorstwa budowlano-montażowe, czyli systemem zwanym zleceniowym, bądź we własnym zakresie, przez brygady użytkownika obiektu - inwestycji, czyli systemem gospodarczym. Ten drugi sposób wykonawstwa jest niekiedy uzasadniony, zwłaszcza gdy chodzi o mniejsze roboty zarówno remontowe, jak i inwestycyjne. Ta forma wykonawstwa jest szczególnie wtedy celowa, gdy na danym terenie nie ma wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa bądź też gdy moc przerobowa (zdolność produkcyjna) przedsiębiorstw jest niewystarczająca. Nie byłoby więc celowe

W niniejszym podręczniku - ze względów praktycznych i redakcyjnych - używać będziemy zamiennie określeń przedsiębiorstwo budowlane lub przedsiębiorstwo budowlano-montażowe, oznaczających jednostkę gospodarczą, której przedmiotem podstawowej działalności jest produkcja budowlana.

W praktyce występują także roboty o charakterze adaptacyjnym i modernizacyjnym, prowadzone bez wstrzymywania ciągłości ruchu (produkcji) zakładu modernizowanego, oraz roboty specjalistyczne, np. w przemyśle chemicznym, dla wykonania których brak jest na danym terenie odpowiedniego wykonawcy. Tego rodzaju roboty wymagają doświadczonej kadry, umiejącej wykonywać prace modernizacyjne (a niekiedy także poważniej-, sze prace remontowe) w bardzo trudnych warunkach pracującego zakładu modernizowanego (remontowanego). Wykonanie takich prac systemem zleceniowym wymagałoby zorganizowanego i odpowiednio przygotowanego (zarówno pod względem kadrowym, jak i sprzętowym) przedsiębiorstwa budowlano-montażowego, działającego na ściśle określonym terenie. Dość często jest to po prostu niemożliwe, gdyż spowodowałoby to odciągnięcie znacznego potencjału wykonawczego z poważnych robót o charakterze nowego budownictwa. Takie posunięcie byłoby nie tylko nieuzasadnione z gospodarczego punktu widzenia, ale także nieopłacalne dla przedsiębiorstwa budowlanego.