Przedsiębiorstwa wykonawcze

 
 

Dla wykonania poważniejszych robót inwestycyjnych powołuje się, oczywiście w uzasadnionych wypadkach, specjalne oddziały wykonawstwa inwestycyjnego, zwane w skrócie SOWI. Są one jednostkami typu przedsiębiorstw budowlano-montażowych na pełnym wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, działającymi w ramach macierzystego przedsiębiorstwa przemysłowego. Oddziały te zorganizowane są w gałęziach, w których występuje wiele robót specjalistycznych o charakterze modernizacyjnym, adaptacyjnym itp. Potencjał wykonawczy wszystkich SOWI w Polsce stanowi kilka procent całego potencjału wykonawczego przedsiębiorstw budowlano-montażowych.

Oczywiście, ogólnie biorąc, bardziej efektywny jest system zleceniowy wykonywania robót, czyli wykonywanie robót przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa budowlano-montażowe. Wynika to stąd, że stosują one na ogół nowoczesne środki pracy (różnego rodzaju maszyny, sprzęt, transport itp.), których wprowadzenie do produkcji opłaca się dopiero przy większych robotach.

Przedsiębiorstwa wykonawcze dysponują też kadrą wykwalifikowanych pracowników. Pozwala to na stosowanie nowoczesnej technologii i organizacji produkcji budowlanej.

W Polsce decydująca część przedsiębiorstw budowlano-montażowych zgrupowana jest w resorcie budownictwa. Są to przedsiębiorstwa ogólnobudowlane oraz specjalistyczne, wykonujące roboty dla inwestorów należących do różnych resortów, przedsiębiorstwa robót wodno-inżynieryjnych, budowy zakładów chemicznych, pieców przemysłowych, montażu konstrukcji stalowych, instalacji przemysłowych itp. Przedsiębiorstwa te koncentrują się głównie na robotach inwestycyjnych o większych rozmiarach.