Aparat obsługujący działalność RAdy Ministrów

 
 

W skład Rady Ministrów wchodzą: prezes Rady Ministrów (premier), wiceprezesi Rady Ministrów, przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, ministrowie.

Wyłaniające się bieżąco zagadnienia, np. z dziedziny zaopatrzenia rynku, zaopatrzenia materiałowego przemysłu, budownictwa, handlu zagranicznego itp., rozpatruje Prezydium Rządu, w którego skład wchodzą: prezes i wiceprezesi Rady Ministrów oraz przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, i podejmuje niezbędne decyzje oraz wydaje odpowiednie zalecenia.

Aparatem obsługującym działalność Rady Ministrów i Prezydium Rządu jest Urząd Rady Ministrów. Ogólnopaństwowym ośrodkiem planowania jest Komisja Planowania przy Radzie Ministrów, nazywana także centralnym planifikatorem. Do zakresu działania Komisji Planowania jako fachowego organu Rady Ministrów należy or- garażowanie działalności gospodarczej oraz koordynacja prac ministerstw. W toku realizacji planów wpływa na wykonawców1 zadań gospodarczych w kierunku ścisłego ich realizowania. W realizacji tych funkcji - oprócz Komisji Planowania jako instytucji wiodącej - m.in. uczestniczą: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Pracy, Płac i Spraw Socjalnych oraz Państwowa Komisja Cen, nazywane łącznie ministerstwami i organami funkcjonalnymi. Każdy z tych organów ma określony zakres działania, np. Ministerstwo Finansów reguluje całokształt problematyki dotyczącej finansów Państwa, Państwowa Komisja Cen regukuje zagadnienia cen. W ten sposób podstawowa problematyka ekonomiczno-finansowa podlega całościowemu ujęciu i skoordynowaniu w ramach obowiązującego systemu planowania i zarządzania gospodarczego.