Rachunkowość przedsiębiorstwa

 
 

Punktem wyjścia do analizy są oczywiście plany określające zadania przedsiębiorstwa. Podstawowym źródłem danych, ujmowanych w sprawozdawczości statystycznej, jest ewidencja księgowa (rachunkowość) . Czynności analityczne w zakresie danych liczbowych polegają na odpowiednim ich doborze i na opracowaniu w taki sposób, aby prawidłowo naświetlały zjawiska gospodarcze, zachodzące w przedsiębiorstwie. Dane liczbowe pozwalają na skojarzenie różnych informacji w związki zależnościowe (ustalenie ich wzajemnej zależności), z ograniczeniem danych do niewielu syntetycznych wielkości liczbowych, określanych wskaźnikami ekonomicznymi (za ich pomocą charakteryzuje się wielkość zjawisk oraz ich zmiany).

Zakres analizy rocznej musi być, rzecz zrozumiała, dostosowany do wymogów i potrzeb występujących w danej jednostce, a zwłaszcza do rozmiarów jej działalności. Najczęściej układ ana-

Rachunkowość przedsiębiorstwa zajmuje się: 1) pomiarem i rejestracją posiadanych przez przedsiębiorstwo środków gospodarczych oraz następujących w nich zmian, wywołanych toczącymi się w przedsiębiorstwie procesami gospodarczymi, 2) kontrolą posiadanych przez przedsiębiorstwo środków oraz źródeł ich pochodzenia. Dzięki tym funkcjom rachunkowość w przedsiębiorstwie socjalistycznym służy do kontroli stanu, ruchu (przychód, rozchód) oraz zużycia środków w poszczególnych fazach ich ruchu okrężnego, Wreszcie rachunkowość wykazuje wysokość osiągniętych dochodów i wyników finansowych. Podstawą ewidencji księgowej są odpowiednie dokumenty źródłowe, opisujące w określonej formie poszczególne transakcje (poszczególne akty kupna-sprzedaży) oraz operacje: przyjęcia i wydania materiałów, wypłaty wynagrodzeń itp.