ETAPOWANIE INWESTYCJI

 
 

Celem etapowania inwestycji jest uzyskanie optymalnych efektów ekonomicznych, wynikających z oddania do użytku części danej inwestycji, podczas gdy pozostała jej część jest nadal realizowana. Na przykład dotyczyć to może oddania do użytku części zakładu przemysłowego, w której może odbywać się produkcja (oddanie do użytku kompleksu rozruchowego).

Znajomość długości cykli budowy umożliwia etapowanie inwestycji. Czynniki, które decydują o ustaleniu etapowania wielo- obiektowej budowy, zależą przede wszystkim od rodzaju inwestycji. Inne czynniki mogą występować w etapowaniu budowy zakładu przemysłowego, a inne - w etapowaniu budowy osiedla mieszkaniowego. Jednak ogólnie można przyjąć następujący podział czynników, decydujących o ustaleniu etapowania inwestycji: - czynniki wynikające z postulatu zapewnienia mieszkańcom nowych budynków jak najlepszych warunków mieszkaniowych jeszcze w okresie realizacji budowy osiedla w odniesieniu do zakładu przemysłowego może to być postulat umożliwienia częściowego rozpoczęcia produkcji w czasie realizacji pozostałej części zakładu,

- czynniki wynikające z życzeń inwestora,

- czynniki wynikające z układu sieci uzbrojenia terenu,

- czynniki wynikające z wymagań racjonalnej organizacji budowy,

- czynniki wynikające ze stanu aktualnego przygotowania inwestycji,

- możliwości wykonawcze.

Gruntowna analiza wyżej wymienionych czynników oraz znajomość długości cykli budowy pozwoli na sporządzenie wstępnego terminarza realizacji inwestycji.