HARMONOGRAM OGÓLNY ZATRUDNIENIA I PRACY MASZYN CZ. II

 
 

Na rysunku 16-7 przedstawiono wycinek ogólnego harmonogramu budowy. Część analityczna zawiera dziesięć rubryk. Opisując poszczególne roboty w rubryce 2, należy przestrzegać kolejności, w jakiej roboty te następują w procesie technologicznym. Rubryki 3-5 nie wymagają objaśnień. W rubryce 6 podajemy przyjęte średnie wydajności dzienne robotnika lub zespołu. W rubryce 7 wpisujemy potrzebną liczbę robotnikozmian. Liczbę tę otrzymamy dzieląc jednostki do wykonania przez przyjętą normę wydajności dziennej. W rubryce 8 wpisujemy średnią liczbę robotników, zakładając poprzednio liczbę dni pracy (w rubryce 9). Liczbę robotników określamy dzieląc liczbę robotnikozmian przez liczbę dni pracy. W rubryce 10 wpisujemy produkcję dzienną, jako wynik podzielenia ilości robót do wykonania (rubryka 4) przez liczbę dni pracy (rubryka 9). Liczby podane w licaniku (rubryka 8) oznaczają liczbę robotników wykwalifikowanych, liczby podane w mianownikach - liczbę pomocników.

Część graficzną podzielono na dni robocze i dini kalendarzowe. Kreski poziome w części graficznej obrazują przebieg robót w czasie. Harmonogram zatrudnienia może dotyczyć zarówno zatrudnienia poszczególnych specjalności roboczych, jak i zatrudnienia ogólnego oraz pracy maszyn przedstawia on przebieg tego zatrudnienia w czasie trwania robót. Harmonogram zatrudnienia umieszczony jest na tym samym formularzu co harmonogram ogólny (w dolnej części formularza) w ten sposób, że odmierzany poziomo czas zatrudnienia pokrywa się z oznaczonym kreską poziomą czasem trwania robót w harmonogramie ogólnym.

Wyjaśnieniu metody sporządzania harmonogramu (wykresu) zatrudnienia służy rys, 16-8, podający w części A dane z harmonogramu ogólnego, a w części B - fragment harmonogramu zatrudnienia. Biorąc dla przykładu poz. 7 z harmonogramu ogólnego (cz. A rys. 16-8) widzimy, że 4 robotników wykwalifikowanych

W górnej części rysunku podano wyciąg z ogólnego harmonogramu budowy, natomiast w dolnej części - odpowiadający mu wyciąg z harmonogramu pracy maszyn, przedstawiający wykorzystanie betoniarki i urządzenia podnośnego.