OGÓLNE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY CZ. III

 
 

Rozmieszczenie poszczególnych elementów zagospodarowania placu budowy zależy przede wszystkim od rodzaju i liczby środków7 transportu poziomego i pionowego lub poziomo-pionowego.

Jeśli np. do podnoszenia masy betonowej projektuje się użycie specjalnego podnośnika, to wówczas betoniarki i zasobniki powinny być ustawione w jeden zespół. Magazyny piasku, żwiru i cementu powinny znajdować się obok stanowisk betoniarek.

Składowiska materiałów przeznaczonych do budowy niższych kondygnacji budynków i nie wymagających podnoszenia pionowego powinny być rozmieszczone na obwodzie budynku. Na przykład składowiska cegły do budowy fundamentów lokuje się wzdłuż obwodu budynku w możliwie niewielkiej odległości od wykopów (zależnie od szerokości wykopu i nachylenia skarpy).

Jeśli różne materiały trzeba jednocześnie podawać w to samo miejsce, to powinny być one składowane w jednakowo bliskiej odległości od miejsca ich wbudowania. O ile nie jest to możliwe, wówczas bliżej powinien być umieszczony skład materiałów najcięższych, najdalej - najlżejszych.

Jeśli dostawa materiałów przeznaczonych do użytku w tych samych punktach może być dokonana w różnych terminach, to jeden i ten sam plac magazynowy może być wykorzystany kolejno. Jednakże w razie dowozu materiałów w chwili niezupełnego opróżnienia składowiska należy przewidzieć składy rezerwowe.