Dostarczanie cementu na plac budowy

 
 

Cement na plac budowy jest obecnie coraz powszechniej dostarczany luzem, specjalnymi samochodami zaopatrzonymi w zbiorniki na cement. Napełnienie zbiorników samochodowych odbywa się w cementowni za pomocą specjalnego urządzenia.

Przeładunek cementu z cementowozów do specjalnych zasobników (silosów), zainstalowanych na budowach, odbywa się pneumatycznie za pomocą sprężarki znajdującej się na samochodzie, pod ciśnieniem 1,5-1-2,5 at.

Zasobniki na cement, instalowane na placach budów, mieszczą w sobie 20 lub 25 t cementu. Cementowóz naczepa typu CN-61 produkcji krajowej przed- stawiony jest na rys. 18-7. Cementowóz ten zaopatrzony jest w zbiornik walcowy o ładowności 6000 kg, opróżniany pneumatycznie. Zbiornik instaluje się na ciągniku siodłowym Star C-25S. Zestaw ten (ciągnik i zbiornik walcowy) dopuszczony jest do ruchu po drogach publicznych bez ograniczeń. l - zbiornik, 2 - rura do napełniania, 3 - podstawa, A - dozownik objętościowy

Opróżnianie zasobnika odbywa się samoczynnie. Pod ciężarem własnym cement spada do zamontowanego pod zasobnikiem dozownika objętościowego. Dozownik zawieszony jest przegubowo na jednej nodze zasobnika i może wykonywać obrót o 180° dookoła osi zawieszenia. Dzięki temu porcja cementu może być wsypana do kosza zasypowego betoniarki.

Przedstawiona metoda transportu i składowania cementu usprawnia i ułatwia gospodarowanie nim, przyczyniając się tym samym do znacznej oszczędności cementu.