ZAOPATRZENIE BUDOWY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ CZ. II

 
 

W celu otrzymania danych odnośnie mocy silników zainstalowanych w poszczególnych maszynach (Ps) należy korzystać z charakterystyk technicznych tych maszyn. Zapotrzebowanie mocy na potrzeby oświetlenia (w W/100 m2) ujęto w tablicach zamieszczonych w informatorach projektanta organizacji budowy. Orientacyjnie podaje się, że zapotrzebowanie mocy do oświetlenia wewnętrznego (POU) 100 m2 powierzchni biur budowy i stołówek wynosi 600--950 W. Do oświetlenia miejsca otwartego montażu prefabrykowanych elementów żelbetowych zapotrzebowanie mocy (Poz) wynosi 280-300 W na 100 m2 powierzchni.

Współczynnik jednoczesności poboru energii dla maszyn i urządzeń (Ks) waha się w granicach 0,75-1,00 (np. przy 3 żurawiach na placu budowy wynosi 0,9). Współczynnik jednoczesności poboru energii do oświetlenia wewnętrznego (Kou,) wynosi 0,80, a do oświetlenia zewnętrznego (Koz) wynosi 1,00.

Określenie liczby stacji transformatorowych oraz wybór schematu sieci podaje projekt zagospodarowania placu budowy. Transformatory należy lokalizować możliwie centralnie w stosunku do miejsc poboru energii. Linie napowietrzne można stosować tylko wT tych częściach placu budowy, gdzie nie przewiduje się pracy maszyn z wysięgnikami. W zasięgu pracy maszyn z wysięgnikami (np. żuraw wieżowy) należy stosować kable podziemne.