PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI ROBÓT MURARSKICH

 
 

Mimo stałego zwiększania stopnia uprzemysłowienia budownictwa rola robót murarskich w budownictwie jest nadal dość znaczna (np. w budownictwie indywidualnym). Ponadto szereg rozwiązań uprzemysłowionych wymaga jeszcze znacznego zakresu robót murarskich, do których zalicza się wykonanie np. ścianek działowych, ścian osłonowych w szkieletach prefabrykowanych itp.

Ponieważ w praktyce nie można zmechanizować samego procesu układania cegły we wznoszonym murze, duży nacisk w projektowaniu organizacji robót murarskich należy położyć na organizację pracy ze szczególnym uwzględnieniem zasad pracy równomiernej.

Ponadto należy zwracać uwagę na rodzaj zastosowanego do tych robót materiału. Obecnie tradycyjna cegła jest często- zastępowana elementami wielocegłowymi ceramicznymi bądź bloczkami gazobetonowymi, co ma oczywiście wpływ na organizację robót.

Jeżeli projektujemy organizację robót murarskich dla budynków o ścianach nośnych murowanych, to wówczas roboty te określamy jako roboty prowadzące. Ponieważ w tym wypadku od przebiegu robót murarskich zależy przebieg innych robót, możemy powiedzieć, że podstawowym warunkiem prawidłowego i sprawnego przebiegu wykonania budynku o ścianach nośnych murowanych jest należyta organizacja robót murarskich. Wypełniając ten warunek, przyspieszamy wykonanie pozostałych robót, a w wyniku tego skracamy czas trwania budowy. Z powyższego jasno wynika, że przed przystąpieniem do realizacji budynku o ścianach murowanych należy dokładnie zaprojektować organizację robót murarskich, gdyż są one robotami prowadzącymi .