Ogólny czas betonowania konstrukcji

 
 

W związku z tym budynek o konstrukcji żelbetowej ze stropami gęstożebrowymi należy podzielić co najmniej na sześć działek. Cechą charakterystyczną wykonywania konstrukcji żelbetowej jest długa przerwa technologiczna, wynikająca z konieczności zachowania konstrukcji w deskowaniu przez okres niezbędny do stwardnienia betonu.

Ogólny czas betonowania konstrukcji (zgodnie z poznanymi wzorami dla pracy równomiernej) licząc od dnia jej zadeskcwa- nia oblicza się ze wzoru:

Tbęt (u 1) w którym: Tbei - całkowity czas trwania robót związanych z betonowaniem wyrażony w dniach roboczych łub zmianach (w wypadku wykonywania pracy na 2 lub 3 zmiany), tbet - czas trwania robót na jednej działce (licząc od czasu rozpoczęcia rusztowania i deskowania do czasu skończenia betonowania), r - rytm pracy równomiernej, n - ogólna liczba działek.

Ogólny czas wykonania konstrukcji, licząc z całkowitym roz- deskowaniem konstrukcji, oblicza się ze wzoru: Trozd = trozd-T-r (TŁ-1) którym: Trozd - całkowity czas trwania robót, wliczając w to czas potrzebny na rozdeskowanie konstrukcji, trozd - czas upływający pomiędzy rozpoczęciem robót a rozbiórką deskowania na jednej działce, n oraz r - jak we wzorze 19-7.