Cykl montażu poszczególnych elementów

 
 

Jednym z zasadniczych warunków sprawnego przebiegu wykonawstwa w budownictwie uprzemysłowionym jest system pracy brygad kompleksowych. Wynika to z powiązania poszczególnych czynności oraz ich wzajemnego uzależnienia. Ten system pracy powoduje wspólne zainteresowanie ekonomiczne, co dodatkowa wypływa na dobre zharmonizowanie prac, unikanie przestojów i właściwe wykorzystanie sprzętu. Ważne jest, aby w skład brygady kompleksowej wchodzili również operatorzy.

Robotami prowadzącymi w budownictwie uprzemysłowionym są prace związane z montażem elementów. W związku z tym we wszystkich rodzajach robót podstawową rolę spełniają maszyny i sprzęt służące do montażu. Cykl montażu poszczególnych elementów można podzielić na trzy fazy.

- 1. Zaczepienie haków żurawia o uchwyty podnoszonego elementu. Czynność tę wykonuje zespół placowy (1-1-2 robotników) który powinien przestrzegać właściwej kolejności podawania elementów. W tym celu musi on mieć plan rozłożenia prefabrykatów- na placu budowy oraz wykaz kolejności montażu.

- 2. Podniesienie elementu żurawiem, przemieszczenie go nad miejsce ustawienia i opuszczenie na wysokość ok. 30 cm nad poziomem ustawienia.

- 3. Opuszczenie elementu na ściśle wyznaczone miejsce, umocowanie go i zwolnienie haków żurawńa.

Element zawieszony na haku żurawia przejmowany jest nad miejscem wbudowania przez zespół montażowy, który nastawia ten element tak, aby został on opuszczony dokładnie na wyznaczone miejsce. Zwolnienie haków żurawia może nastąpić dopiero- wówczas, gdy element zostanie ostatecznie ustawiony i umocowany.