Zespół instrumentów systemu zarządzania

 
 

Systemy: budżetowy, ubezpieczeń, bankowo-kredytowy, są wzajemnie powiązane przez rozliczenia odpowiednich instytucji z budżetem z tytułu wyników działalności oraz przez odpowiednie lokaty funduszów pieniężnych: w systemie pieniężno-kredytowym lub budżecie Państwa.

W zespole instrumentów systemu zarządzania coraz większego znaczenia nabierają prawidłowe mierniki oceny pracy przedsiębiorstwa. Służą one m.in. do określania wielkości funduszów materialnej zachęty: ich wielkość oraz warunki wypłaty (nagród i premii) są ściśle związane z osiąganymi wynikami, które zależą od wydajności pracy i gospodarności każdego z układów. Ponadto mierniki oceny stanowią podstawowe kryterium wyboru przy podejmowaniu przez przedsiębiorstwo decyzji powodujących zaangażowanie środków finansowych, np. na powiększenie środków produkcji. Decydując się na określone przedsięwzięcie przedsiębiorstwo rozważa, jak w jego wyniku zmieni się poziom kosztów, rentowność itp., z czym z kolei związane są odpowiednie bodźce ekonomiczne (bodźce materialnej zachęty).

W praktyce stosuje się wiele różnych mierników oceny pracy przedsiębiorstw. Mamy więc mierniki wyrażające wykonanie zadań produkcyjnych w jednostkach rzeczowych (fizycznych): w tonach, sztukach, metrach (np. m3 wykonania muru, mb wykonania drogi, liczba izb mieszkalnych itp.), oraz w jednostkach wartościowych, a więc za pomocą pieniądza, który jest miernikiem wartości wszystkich produktów.