Cząstkowe wskaźniki ekonomiczne

 
 

Wskaźniki techniczn o-e konomiczne inwestycji stanowią przedmiot szczegółowej analizy projektów inwestycyjnych. Dotyczą one głównie technologii, techniki i organizacji produkcji w budowanym zakładzie i obejmują takie zagadnienia, jak wydajność pracy w jednostkach naturalnych (np. ilość przędzy na 1000 wrzecionogodzin), zużycie surowców na jednostkę produkcji (np. zużycie bawełny czy włókna sztucznego na 1 tonę przędzy), wskaźniki wykorzystania majątku trwałego itp.

Mimo swych niewątpliwych zalet (możliwość posługiwania się w szerokim zakresie jednostkami naturalnymi i względna niezależność od ogólnych warunków ekonomicznych, w jakich obiekt pracuje) wskaźniki techniczno-ekonomiczne mie pozwalają na jednoczesną ocenę wariantów' inwestycyjnych z uwagi na ich różno- kierunkowość. Próba ich uogólnienia znajduje wyraz w budowie cząstkowych wskaźników ekonomicznych. Są to wskaźniki:

Cząstkowe wskaźniki ekonomiczne obejmują wprawdzie wszystkie czynniki wpływające na wielkość nakładów .inwestycyjnych i kosztów eksploatacji określonych za pomocą wskaźników techniczno-ekonomicznych, ale również nie dają definitywnej odpowiedzi, co do kierunku wyboru. Można oczywiście przyjąć, że najkorzystniejsze są takie rozwiązania, przy których najmniejsze są jednostkowe nakłady inwestycyjne i jednostkowe koszty produkcji. Jeśli jednak w porównywanych obiektach jeden z tych wskaźników jest wyższy, a drugi niższy, to trudno przesądzić, jaki obiekt wybrać, zwłaszcza że w istocie rzeczy różnice pomiędzy obiektami nie sprowadzają się tylko do wysokości nakładów inwestycyjnych i kosztów eksploatacji. Należy bowiem uwzglądnić również czas budowy, czyli straty z tytułu zamrożenia nakładów inwestycyjnych, okres eksploatacji itp.