Sieć i wielkość przedsiębiorstw budowlanych

 
 

Jak już wspomniano, istnieje specjalizacja zjednoczeń w zależności od ich zasięgu terytorialnego lub rodzaju wykonywanej produkcji. Stąd na określonym terenie kraju może działać jednocześnie kilka zjednoczeń: o różnej specjalności bądź zjednoczenia terytorialne prowadzące zbliżoną działalność przedmiotową, a więc posiadające wspólne czy podobne problemy. Powstała więc konieczność koordynacji branżowej, która polega na nawiązywaniu przez zjednoczenia wzajemnych porozumień gospodar- czych. Mogą być zawierane także porozumienia z jednostkami innych działów gospodarki narodowej, np. ze zjednoczeniami produkującymi materiały budowdane, nazywane porozumieniami międzybranżowymi .

Sieć i wielkość przedsiębiorstw budowlanych musi być dostosowana do aktualnych zadań zarówno w ujęciu przedmiotowym, jak i regionalnym. Dotyczy to zwłaszcza mocy wykonawczych na realizacji szybko wzrastających zadań w dziedzinie inwestycji przemysłowych o podstawowym znaczeniu dla rozwoju gospodarki narodowej i zapewnienia tą drogą wykonania tych inwestycji w sposób prawny.

Innym przykładem dostosowywania struktury i organizacji aparatu wykonawczego do aktualnych potrzeb może być utworzenie kombinatów budownictwa mieszkaniowego na podstawie potencjału produkcyjnego fabryk domów. W ten sposób została zintegrowana w nich działalność projektowa, produkcja przemysłowa elementów budowlanych, wykonawstwo budowlano-montażowe i usługi produkcyjne.

W celu dostosowania organizacji transportu i sprzętu budownictwa dla potrzeb wykonawstwa budowlano-montażowego, jak również zwiększenia wykorzystania posiadanego potencjału trans- portowo-sprzętowego utworzono Zjednoczenie Przedsiębiorstw' Transportów o-S przętowych Budownictwa „T R A N S B U D” z siedzibą w Warszawie.