Rozdział robót budowlano-montażowych cz. II

 
 

Ponadto komisja opracowuje i przedstawia wnioski w zakresie rozwoju sieci przedsiębiorstw budowlano-montażowych: rozbudowy istniejących jednostek, powołania nowych przedsiębiorstw itp. tak, aby zapewnić jak najpełniejsze zaspokojenie potrzeb w zakresie robót budowlano-montażowych danego terenu.

Przedsiębiorstwo nie może więc przyjmować do swego portfelu zleceń realizacji nowych inwestycji, które nie zostały ujęte w planie rozdziału robót opracowanym przez komisję. Jednakże przedsiębiorstwo ma pewien wpływ na decyzje komisji, albowiem przed ich podjęciem zleceniodawcy zgłaszają swoim przyszłym wykonawcom robót zarówno wielkości robót kontynuowanych na najbliższe dwa lata, a także otrzymują oni wstępne zgłoszenia odnośnie zamierzeń nowych. Przedsiębiorstwo może więc - znając swoje możliwości - ustosunkować się do zgłoszeń inwestorów i przedstawić swoje zastrzeżenia bądź propozycje komisji bilansowania i rozdziału robót, która na tej drodze otrzymuje dodatkowy materiał dla podjęcia najbardziej uzasadnionych - z każdego punktu widzenia - decyzji.

Przekazany przedsiębiorstwu przez komisję materiał co do zakresu i struktury jego zadań stanowi punkt wyjścia do opracowania przez przedsiębiorstwo jego planu gospodarczego.