Produkcja nie wyczerpuje ludzkiej działalności mającej na celu zaspokojenie potrzeb ludzkich. Istnieje również sfera działalności związanej z podziałem produktów oraz bezpośrednim zaspokajaniem potrzeb ludzkich, np. praca nauczyciela, lekarza, artysty, fryzjera itp. Zarówno wskutek pracy związanej z podziałem produktów, jak i w wyniku czynności, które bezpośrednio zaspokajają potrzeby ludzkie, nie powstają środki materialne, czyli produkty (dobra) nie stwarza się nowych dóbr materialnych.

Spośród istot żywych człowiek ma najszersze i najbardziej zróżnicowane potrzeby. Obejmują one nie tylko żywność, odzież czy mieszkanie, ale także wymogi w zakresie ochrony zdrowia, nauki, wychowania dzieci, rozrywki itp.

Strony